Projekt serwisu internetowego dla Szkoły Nauki Jazdy "Elka"

 

Projekt serwisu internetowego dla szkoły nauki jazdy
w Rudzie Śląskiej „Elka”

Zapraszamy do poznania nowej strony internetowej szkoły nauki jazdy „Elka”, która łączy elegancki design z intuicyjną nawigacją. Odkryj, jak nasze nowoczesne rozwiązania webowe ułatwiają dostęp do informacji i zapisy na kursy.

Sytuacja klienta

Nasz klient, szkoła nauki jazdy „Elka” w Rudzie Śląskiej, borykała się z wyzwaniami wynikającymi z przestarzałej i nieefektywnej strony internetowej. Strona ta, zlokalizowana w bezpłatnej domenie cba.pl, nie tylko ograniczała możliwości budowania świadomości marki, ale także nie była zabezpieczona certyfikatem SSL, co stawiało pod znakiem zapytania jej wiarygodność i bezpieczeństwo. Układ i design strony były przestarzałe, co nie sprzyjało atrakcyjności i funkcjonalności.

Dodatkowo, wykorzystane grafiki i teksty nie były przemyślane, co mogło oddziaływać na postrzeganie profesjonalizmu szkoły. Strona miała charakter wyłącznie informacyjny, ograniczając się do podstawowych danych, co nie pozwalało na pełne zaprezentowanie oferty i angażowanie potencjalnych klientów. Ta sytuacja wymagała pilnej interwencji i modernizacji, aby lepiej sprostać potrzebom rynku oraz oczekiwaniom nowoczesnych użytkowników internetu.

Realizacja projektu


Rozpoznanie Potrzeb Klienta

Szkoła jazdy „Elka”, potrzebowała strony, która byłaby nie tylko informacyjna, ale także funkcjonalna i praktyczna, skupiona na marketingu i sprzedaży. Priorytetem było stworzenie narzędzia umożliwiającego zapisy na kursy, prezentację aktualności oraz pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Klient wyraził chęć budowania lokalnej pozycji lidera oraz wzmocnienia swojej obecności w kampaniach PPC (płatne kliknięcia) dla konkretnych usług.

Projektowanie Strony Informacyjnej

W odpowiedzi na potrzeby klienta, główna strona została zaprojektowana tak, aby skutecznie przedstawiać ofertę szkoły oraz umożliwiać łatwy kontakt. Wprowadziliśmy formularze kontaktowe i sekcję aktualności, które ułatwiają potencjalnym kursantom pozyskanie informacji o dostępnych kursach oraz szybkie zapisy. Strona główna służy jako wizytówka szkoły, odzwierciedlając jej profesjonalizm i dostępność.

Integracja Narzędzi Marketingowych

Dla każdego oferowanego kursu stworzyliśmy dedykowane strony w formie landing page. Te strony są skonstruowane w taki sposób, aby przekazywać użytkownikowi kompleksowe informacje o kursie i jego zaletach, prowadząc jednocześnie do konwersji. To podejście nie tylko ułatwia zrozumienie oferty przez potencjalnych klientów, ale także znacząco wspiera działania marketingowe szkoły.

Rozwój Sekcji Blogowej

Chociaż sekcja blogowa nie była jeszcze rozwinięta w momencie rozpoczęcia projektu, planujemy jej wdrożenie w celu dalszego wzmacniania pozycji SEO i angażowania użytkowników. Blog będzie skupiał się na tematach istotnych dla kursantów i lokalnej społeczności, dostarczając wartościowych treści i wspierając strategię słów kluczowych.

Uruchomienie sekcji blogowej jest niezbędne dla naszego klienta z perspektywy dostarczania aktualnych i wartościowych treści dla przyszłych (kursantów) i obecnych kierowców.

Modernizacja Wizerunku Marki

Zajęliśmy się również modernizacją wizerunku marki, zaczynając od przestarzałego logotypu z początku lat 2000. Przeprowadziliśmy prace nad odtworzeniem logotypu w formacie wektorowym, co pozwoliło na jego elastyczne wykorzystanie w różnych mediach oraz zachowanie spójności estetycznej strony.

Odtworzone logo firmy, które zostało przetworzone z nieskalowalnej grafiki rastrowej na format wektorowy, umożliwiający wielokrotne wykorzystywanie w materiałach o charakterze promocyjnym.

Ta zmiana przyczyniła się do odświeżenia wizerunku marki, ułatwiając jednocześnie jej rozpoznawalność i budowanie zaufania wśród klientów.

Dodatkowe funkcjonalności

Na życzenie klienta zrealizowaliśmy także dodatkowe funkcjonalności, które mogą być przez niego całkowicie samodzielnie obsługiwane w CMS WordPress. Wśród nich znalazła się mini-wtyczka „Opinie Kursantów”.

Wtyczka opinie kursantów

Wtyczka „Opinie Kursantów” dla WordPress jest narzędziem umożliwiającym klientom modyfikację i zarządzanie opiniami wyświetlanymi na stronie głównej ich serwisu. Pracuje ona na zasadzie rozszerzenia WordPress, które dodaje do systemu CMS specjalną tabelę. W tej tabeli klient może dodawać nowe opinie, wprowadzając takie informacje jak imię kursanta, kategorię kursu oraz treść opinii.

Dzięki temu rozwiązaniu nasz klient może w łatwy sposób aktualizować i personalizować treści opinii, co jest szczególnie istotne w jego branży. Wtyczka zapewnia również wygodny interfejs użytkownika, co sprawia, że zarządzanie opiniami nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej.

Wtyczka daty kursu – OSK ELKA

Wtyczka „Daty Kursu” została zaprojektowana specjalnie dla Ośrodka Szkolenia Kierowców ELKA, aby umożliwić im łatwe zarządzanie i aktualizowanie informacji o nadchodzących kursach na ich stronie internetowej. Jest to narzędzie intuicyjne w obsłudze, które znacznie ułatwia proces komunikacji z przyszłymi kursantami.

Funkcjonalność ta to łatwe rozwiązanie dla szeregu problemów, z którymi borykał się szkoła jazdy. Przede wszystkim uprościła zarządzanie czasem i informacją. Wcześniej proces aktualizacji danych o kursach był czasochłonny i podatny na błędy. Dzięki wtyczce, możliwość wprowadzania dokładnych danych o terminach kursów pozwoliła na łatwe planowanie i zminimalizowanie ryzyka nieścisłości w komunikacji z kursantami.

Kolejnym istotnym aspektem było ułatwienie kursantom odnalezienia miejsca kursu. W OSK ELKA, działającym w różnych lokalizacjach, dokładne wskazanie miejsca kursu stało się niezbędne. Wtyczka umożliwiła precyzyjne określenie zarówno budynku, jak i lokalizacji, co znacząco poprawiło dostępność i klarowność informacji dla kursantów.

Poprawa wizualnej prezentacji kursów była kolejnym kluczowym elementem. Przed wdrożeniem wtyczki, informacje o kursach prezentowane były w sposób mało atrakcyjny. Możliwość dodawania obrazów związanych z kursem odmieniła ten stan rzeczy, przyciągając większą uwagę potencjalnych klientów i podnosząc wizerunek ośrodka.

Na koniec, elastyczność i intuicyjność w obsłudze wtyczki „Daty Kursu” umożliwiła ośrodkowi dostosowanie się do różnorodnych potrzeb. Zarządzanie harmonogramem kursów stało się prostsze, bardziej efektywne i mniej czasochłonne. To przyczyniło się do zwiększenia efektywności operacyjnej ośrodka, poprawy komunikacji z kursantami i wzmocnienia ogólnego wizerunku OSK ELKA na rynku usług edukacyjnych.