Przetwarzanie danych – Adstelligence

 

Przetwarzanie danych

  1. Administrator Danych Osobowych

1.1. Administratorem danych osobowych jest Michał Pyjas działający jako osoba prowadząca działalność gospodarczą rejestrowaną z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Wrzosowa 29/5 44-335, NIP: 6332250871, REGON: 528407520.

  1. Cel i Podstawa Przetwarzania Danych Osobowych

2.1. Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia kontaktu i realizacji zapytań klientów zainteresowanych konsultacją dotyczącą zamówienia strony internetowej i konsultacji marketingowych.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na Twojej dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz, wypełniając i wysyłając formularz kontaktowy.

  1. Rodzaj Przetwarzanych Danych Osobowych

3.1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, numer telefonu, zgoda na przetwarzanie danych.

  1. Okres Przechowywania Danych Osobowych

4.1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, przez który mogą być dochodzone ewentualne roszczenia, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych.

  1. Twoje Prawa

5.1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.2. W celu realizacji swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@adstelligence.pl lub na adres siedziby administratora danych.

  1. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

6.1. Zapewniamy odpowiednią ochronę danych osobowych przez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

7.1. Polityka prywatności może być aktualizowana i modyfikowana w miarę potrzeb. Zalecamy regularne sprawdzanie tej polityki, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.