Czym jest E-E-A-T i jak wpływa na indeksowanie stron w Google?

 

Czym jest E-E-A-T i jak wpływa na indeksowanie stron w Google?

Doświadczasz mniejszego ruchu na stronie internetowej Twojego biznesu? Do Twojego biznesu ze strony trafia mniej klientów? Może to być związane z najnowszymi aktualizacjami algorytmów Google i ostatnim 'E-E-A-T Update’. Przeczytaj nasz artykuł ekspercki, aby dowiedzieć się na ten temat więcej.


Wprowadzenie do E-E-A-T


Google nieustannie dostosowuje swoje algorytmy wyszukiwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników. Wśród wielu czynników wpływających na ostateczne wyniki wyszukiwania, kluczową rolę odgrywa koncepcja E-E-A-T (Doświadczenie, Ekspertyza, Autorytet, Wiarygodność). Definiuje ona, jakie kryteria powinna spełniać wysokiej jakości treść według Google, wpływając tym samym na pozycjonowanie stron w wynikach wyszukiwania. E-E-A-T podkreśla znaczenie doświadczenia twórców treści, ich ekspertyzy w danej dziedzinie, uznania ich jako autorytetów oraz ogólnego poziomu zaufania, jakim cieszą się w oczach użytkowników i samego Google.

E-E-A-T to akronim, który oznacza:

Czym jest E-E-A-T?

To model, który podkreśla, że oprócz posiadania ekspertyzy i uznania jako autorytet w danej dziedzinie, twórcy treści powinni również wykazywać się doświadczeniem praktycznym w swojej specjalności oraz budować zaufanie wśród użytkowników. E-E-A-T jest szczególnie istotny w kontekście treści mogących wpływać na życie i zdrowie użytkowników (YMYL – Your Money or Your Life) i ma bezpośredni wpływ na jakość oraz wiarygodność treści ocenianej przez algorytmy Google.

Dodatkowo, Google dostarcza wiele konkretnych przykładów, które pomagają zrozumieć kluczowe koncepcje związane z E-E-A-T. Wśród nich znajdują się:

Kto podlega rygorystycznej ocenie?

W kontekście modelu E-E-A-T (Doświadczenie, Ekspertyza, Autorytet, Wiarygodność) i YMYL (Your Money or Your Life), szczególnie narażone na rygorystyczną ocenę są strony i twórcy treści, których materiały mają bezpośredni wpływ na ważne decyzje życiowe użytkowników. Obejmuje to następujące kategorie:

 1. 1. Strony Medyczne i Zdrowotne: Strony oferujące porady medyczne, informacje o lekach, chorobach, zdrowiu psychicznym, odżywianiu itp. muszą wykazywać się wysokim poziomem ekspertyzy i wiarygodności, ponieważ ich treść może bezpośrednio wpływać na zdrowie i dobrostan użytkowników.
 2. 2. Finanse i Inwestycje: Strony dotyczące finansów osobistych, inwestycji, ubezpieczeń, emerytur, podatków itp. również podlegają szczegółowej ocenie. Błędne lub wprowadzające w błąd informacje w tych obszarach mogą mieć poważne konsekwencje finansowe dla użytkowników.
 3. 3. Prawo i Rząd: Strony oferujące porady prawne, informacje o przepisach, prawach obywatelskich itp. wymagają wysokiej dokładności i wiarygodności, ponieważ wpływają na decyzje prawne i obywatelskie użytkowników.
 4. 4. Bezpieczeństwo i Awaryjność: Strony dotyczące bezpieczeństwa osobistego, procedur awaryjnych, bezpieczeństwa publicznego itd. muszą dostarczać rzetelne informacje, które mogą być krytyczne w sytuacjach zagrożenia życia.
 5. 5. Wiadomości i Aktualności: Serwisy informacyjne, szczególnie te zajmujące się poważnymi wydarzeniami społecznymi, politycznymi czy ekonomicznymi, muszą przestrzegać standardów E-E-A-T, aby ich treści były uznawane za wiarygodne.

W każdej z tych kategorii, Google zwraca szczególną uwagę na to, czy twórcy treści mają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i są uznawani za autorytety w swojej dziedzinie. Treści, które nie spełniają tych kryteriów, mogą być oceniane niżej w wynikach wyszukiwania, co wpływa na ich widoczność i zasięg.

Najważniejsze zmiany w QRG – podsumowanie

W najnowszych aktualizacjach Wytycznych Google dla Oceny Jakości (QRG) można wymienić:

 1. 1. Zmiana podejścia do identyfikacji operatorów witryn: Google podkreśla znaczenie rozpoznania, kto jest odpowiedzialny za witrynę i kto tworzy na niej treści. Wytyczne zwracają uwagę na konieczność rozróżnienia między właścicielem a twórcą treści.
 2. 2. Ocena reputacji witryn i twórców treści: Nowe wytyczne podkreślają ważność reputacji zarówno strony, jak i osób na niej publikujących. Ocena ta jest ważna w kontekście wiarygodności i autorytetu.
 3. 3. Trójstopniowy proces oceny jakości strony: Wprowadzenie nowego procesu oceny, który obejmuje analizę celu strony, potencjalnej szkodliwości oraz oceny, jak dobrze strona realizuje swój cel.
 4. 4. Znaczenie tematyki strony YMYL: Nowe wytyczne wskazują na konieczność rozważenia, w jakim stopniu tematyka strony jest związana z YMYL (Your Money or Your Life) oraz jakie to ma implikacje dla jakości strony.
 5. 5. Aktualizacje dotyczące głównej treści (Main Content – MC): Zmiana kryteriów oceny jakości MC, z naciskiem na oryginalność i wysiłek włożony w jej tworzenie.
 6. 6. Rozszerzenie kryteriów reputacji: Wprowadzenie nowych wytycznych, które pozwalają na szersze badanie reputacji witryn i twórców treści, w zależności od tematyki strony.

Oceń

zagłosowano 18 razy

Autor

Author's Photo
Michał Pyjas
Ekspert ds. Marketingu Internetowego i Webdeveloper, z wykształcenia medioznawca, młody naukowiec. Naukowo związany z badaniem zagadnień związanych z wykorzystaniem potencjału nowoczesnych narzędzi ICT w komunikacji przedsiębiorstw: automatyzacja marketingu i wykorzystanie sztucznej inteligencji.